close
تبلیغات در اینترنت
خرید هاست
طراحی موثر کالا برای بازاریابی موفق تر
loading...

جستجوگر مدیر

  طراحی موثر کالا برای بازاریابی موفق تر   منبع :سایت آفتاب   طراحی محصول را تولید و ارائه ایده، توسعه مفهوم، آزمودن و در نهایت ساخت یا پیاده سازی یک شیئ فیزیکی یا یک نوع از خدمات تعریف می کنند. طراحان محصول، ایده ای را در ذهن خود تصور می کنند و سپس آنرا در پیکره یک محصول، مشهود و متجسم می کنند. این طراحان با مسائلی از قبیل فن آوری، ارگونومی، قابلیت کاربری، دانش مواد و کیفیت سروکار دارند. طراحی محصول را تولید و ارائه ایده، توسعه مفهوم، آزمودن و در نهایت ساخت یا پیاده سازی یک شیئ فیزیکی…

رسالت ما

امروزه نقش و اهمیت تجارت به ويژه در حوزه بين المللي در رشد وتوسعه اقتصادی کشورها  بر کسی پوشیده نیست این اهمیت به اندازه ای است که كه اغلب از آن به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصاد کشورها  یاد میشود.

با توجه به نقش و اهمیت تجارت و اقتصاد در پیشرفت جوامع، گروه "تجارت در دهکده ایرانی"  در سال 1390 با هدف ارائه  اطلاعات و اخبار مورد نیاز در حوزه تجارت واقتصاد آغاز بکار کرد و تاکنون با همکاری دوستان توانسته است علاوه بر ارائه آخرین اخبار روز این حوزه بیش از هزار مقاله مرتبط را بصورت طبقه بندی شده در اختیار علاقمندان قرار دهد .

هدف ما،  کمک به علاقمندان حوزه تجارت  و اقتصاد و تسهیل دستیابی ایشان به منابع این دانش است. ماسعی داریم ازطریق تسهیل فرایند انتقال دانش به علاقمندان آن به کسب وکارهای نیازمند به این دانش کمک کرده وازاین طریق درافزایش رفاه اقتصادی نقش مثبتی ایفا کنیم، ما تلا ش خواهیم کرد در حد توان خود  اطلاعات مورد نیازبرای تصمیم گیری فعالان اقتصادی و تجاری را از طریق این سایت ارائه نمائیم و دست  کلیه کسانی که تمایل دارند ما را در رسیدن به این هدف یاری نمایند میفشاریم.


طراحی موثر کالا برای بازاریابی موفق تر

 

طراحی موثر کالا برای بازاریابی موفق تر

 

منبع :سایت آفتاب

 

طراحی محصول را تولید و ارائه ایده، توسعه مفهوم، آزمودن و در نهایت ساخت یا پیاده سازی یک شیئ فیزیکی یا یک نوع از خدمات تعریف می کنند. طراحان محصول، ایده ای را در ذهن خود تصور می کنند و سپس آنرا در پیکره یک محصول، مشهود و متجسم می کنند. این طراحان با مسائلی از قبیل فن آوری، ارگونومی، قابلیت کاربری، دانش مواد و کیفیت سروکار دارند.

طراحی محصول را تولید و ارائه ایده، توسعه مفهوم، آزمودن و در نهایت ساخت یا پیاده سازی یک شیئ فیزیکی یا یک نوع از خدمات تعریف می کنند. طراحان محصول، ایده ای را در ذهن خود تصور می کنند و سپس آنرا در پیکره یک محصول، مشهود و متجسم می کنند. این طراحان با مسائلی از قبیل فن آوری، ارگونومی، قابلیت کاربری، دانش مواد و کیفیت سروکار دارند.

 

طراحی محصولات برای جذب احساسات مصرف کنندگان یک مبحث جدیدی در بخش تحقیقات طراحی محصول می باشد اگر چه معلوم نیست که کدام بخش از محصول باعث ایجاد احساسات در مصرف کننده می شود.

 

طراحان کالا همیشه در ابهام و سردرگمی ماهیت ویژگی هایی از کالا بوده اند که احساسات مصرف کننده را تحریک می کند. احساسات روی تجارب بشر نیروی وادار کننده دارند. و طراحان کالا می توانند با استفاده از این مزیت و با ایجاد احساس (ذهنی) در مورد کالا ، فروش خوبی در بازار بدست آورند.

 

Fulton Suri (۲۰۰۴) تجربه طرح را به عنوان کلید موثر در مفهومی کردن طرحهای خوب مورد تایید قرار داد این تجربه طرح موارد زیر را در بر می گیرد: عقاید ، احساسات ، آرمانها ، اهداف ، ارزشها ، تمایلات و تبدیل همه این موارد به یک کالا به گونه ای که باعث واکنشهای (احساسی) مثبت از سوی کاربران شود.

 

طرحهای بهتر قادر به تحریک واکنش های مثبت مردم می شوند .واکنشهایی مثل ، احساس موفقیت ، شادمانی و لذت .مشاهده تعامل مردم با کالاها ، به طراح آموزش می دهد که رفتارهای کاربران را به عنوان داده ای در طراحی استفاده کند.

 

روش دیگر برای طراحی بهتر غرق شدن در یک زمینه خاص می باشد که مستلزم زندگی کردن با کاربران است.

 

نتیجه نهایی مفهوم غنی تر طرحی است که تمایلات ارادی و غیر ارادی کاربران در مورد محصولات را در بر می گیرد. این طرح هنوز با استفاده از تکنیکهای کمی جای بهبود دارد.

 

● مدل اثر پیش از خرید (PAM):

 

این مدل سعی بر این دارد که رابطه متغیرهای زیر را معلوم کند:

 

۱) ویژگی های کالا

 

۲) معیار خرید

 

۳) تاثیر قبل از خرید

 

۴) هدف (تمایل) خرید

 

در یک مدل مفهومی احساس نسبت به کالا ، مدل اثر پیش از خرید (PAM) نامیده می شود. اثر پیش از خرید اصطلاحی است که برای توصیف و شرح احساس مصرف کننده قبل از اینکه او کالا را بخرد استفاده می شود

 

در این مورد سه معیار مورد ملاحظه قرار می گیرند:

 

۱) شخصیت

 

۲) طرح

 

۳) کیفیت

 

نتایج نشان میدهد که :

 

ویژگی های محصول باعث واکنش های موثر و قوی مصرف کننده می شوند وشدت اثر پیش از خرید بر روی قصد خرید مصرف کننده اثر می گذارد.

 

هم چنین ممکن است ذکر شود که پیروی از معیارهای خرید تاثیر معنی دار بیشتری بر روی اثر پیش از خرید دارد و نسبت به ویژگی های محصول، به ویژه برای خصوصیت شخصیت، زیرا که محصولات به عنوان تجسمی از موقعیت اجتماعی محسوب می شوند.

 

همچنین به نظر می رسد که رضایت و تشویق به خرید ، پیش گویی کننده های معنی دار تمایل به خرید می باشند. شدت بیشتر این دو احساس، تمایل بیشتر مصرف کننده به خرید محصول را ایجاد می کند.

 

در عمل مشتریان برای خرید دارای معیارهای متفاوتی می باشند اما این درست است که اعتماد از روی صداقت و ساد گی به احساسات مبنای تصمیمات خرید را شکل می دهد.

 

همانطور که Schiff man احساسات را مبنای تصمیم گیری مصرف کننده مطرح می کند. مصرف کنندگان ، محصولات را به دلیل تحریک شدن احساساتشان در طی فرایند خرید، خریداری می کنند، احساسات می توانند توسط محیط ,فروشنده، تبلیغات یا خود محصول تحریک شوند.

 

اثر پیش از خرید به طور بسیار موثر ونیرومندی بر روی قصد خرید، اثر می گذارد. می توان گفت که احساس « رضایت» و « ترغیب و تشویق به خرید» تاثیر بیشتری نسبت به « شگفتنی و بهت زدگی» و « امیدواری» دارد.

 

به طور کلی نتایج بر روی این مطلب تاکید می کند که ملاحظه اثر (پیش از خرید) در طراحی کالاهای پیچیده ضروری می باشد.

 

 

رضا صمدی منابع: ۱ Fulton Suri, J., ۲۰۰۴. Design expression and human experience: evolving design practice. In: McDonagh, D., Hekkert, P., Van Erp, J., Gyi, D. (Eds.), Design and Emotion: The Experience of Everyday Things. ۲ Seva, R.R., Duh, H., Helander, M., ۲۰۰۶c. Structural Analysis of Affect in the Pre purchase Context. Center for Human Factors and Ergonomics, Singapore. ۳ Fulton Suri, J., IDEO, ۲۰۰۵. Thoughtless Acts. Chronicle Books, Francisco. ۴ Givechi, R., Velasquez, V., ۲۰۰۴. Positive space. In: McDonagh, D. ۵ Jordan, P.W., ۱۹۹۸. Human factors for pleasure in product use. Appl. Ergon. ۲۹, ۲۵۳۳. ۶ Han, S.H., Hong, S.W., ۲۰۰۳. A systematic approach for coupling user satisfaction with product design. Ergonomics ۴۶ (۱۳/۱۴), ۱۴۴۱۱۴۶۱ ۷ Schiffman, L., Bednall, D., Cowley, E., O’Cass, A., Watson, J., Kanuk, L., ۲۰۰۱. Consumer Behavior, second ed. Pearson Education Australia, Australia. ۸ Khalid, H., Helander, M., ۲۰۰۴. A framework for affective customer needs in product design. Theor. Issues Ergon. Sci. ۵, ۴۱۵. ۹ Mano, H., Oliver, R.L., ۱۹۹۳. Assessing the dimensionality and structure of the consumption experience: evaluation, feeling, and satisfaction. J. Consumer Res. ۲۰, ۴۵۱۴۶۶. 

 

 

 

نظرات () تاریخ : چهارشنبه 20 آذر 1392 زمان : 21:20 بازدید : 67 نویسنده : مدیر
مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • موضوعات
 • بازاریابی و مدیریت بازار

 • اقتصاد

 • مدیریت

 • بازار پول و سرمایه

 • کسب و کار

 • محصولات

 • آمار سایت
 • کل مطالب : 276
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 1
 • آی پی امروز : 3
 • آی پی دیروز : 8
 • بازدید امروز : 55
 • باردید دیروز : 27
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 159
 • بازدید ماه : 306
 • بازدید سال : 4,074
 • بازدید کلی : 48,523

 • مرجع کد و ابزار وب

  ابزار ساخت کد پاپ آپ نيو تب