close
تبلیغات در اینترنت
خرید هاست
تاثیر اینترنت بر بازاریابی سنتی
loading...

جستجوگر مدیر

تاثیر اینترنت بر بازاریابی سنتی   شهریار عزیزی: دانشجوی كارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه تربیت مدرس حسین میرحسینی: دانشجوی كارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه امام صادق (ع)   منبع :ماهنامه تدبیر   گرچه در ابتدای تجاری شدن اینترنت ابزارهای زیادی درمورد توانایی آن برای تحول تجارت و فعالیتهای اساسی آن مثل بازاریابی صورت گرفت كه اكثراً خیالی بیش نبود اما تدریجاً با گذشت زمان و انجام تحقیقات مختلف در این زمینه، توانائیها و مزایای اینترنت به طور واقع بینانه ای موردشناسایی قرار…

رسالت ما

امروزه نقش و اهمیت تجارت به ويژه در حوزه بين المللي در رشد وتوسعه اقتصادی کشورها  بر کسی پوشیده نیست این اهمیت به اندازه ای است که كه اغلب از آن به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصاد کشورها  یاد میشود.

با توجه به نقش و اهمیت تجارت و اقتصاد در پیشرفت جوامع، گروه "تجارت در دهکده ایرانی"  در سال 1390 با هدف ارائه  اطلاعات و اخبار مورد نیاز در حوزه تجارت واقتصاد آغاز بکار کرد و تاکنون با همکاری دوستان توانسته است علاوه بر ارائه آخرین اخبار روز این حوزه بیش از هزار مقاله مرتبط را بصورت طبقه بندی شده در اختیار علاقمندان قرار دهد .

هدف ما،  کمک به علاقمندان حوزه تجارت  و اقتصاد و تسهیل دستیابی ایشان به منابع این دانش است. ماسعی داریم ازطریق تسهیل فرایند انتقال دانش به علاقمندان آن به کسب وکارهای نیازمند به این دانش کمک کرده وازاین طریق درافزایش رفاه اقتصادی نقش مثبتی ایفا کنیم، ما تلا ش خواهیم کرد در حد توان خود  اطلاعات مورد نیازبرای تصمیم گیری فعالان اقتصادی و تجاری را از طریق این سایت ارائه نمائیم و دست  کلیه کسانی که تمایل دارند ما را در رسیدن به این هدف یاری نمایند میفشاریم.


تاثیر اینترنت بر بازاریابی سنتی

تاثیر اینترنت بر بازاریابی سنتی

 

شهریار عزیزی: دانشجوی كارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه تربیت مدرس حسین میرحسینی: دانشجوی كارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه امام صادق (ع)  

منبع :ماهنامه تدبیر

 

گرچه در ابتدای تجاری شدن اینترنت ابزارهای زیادی درمورد توانایی آن برای تحول تجارت و فعالیتهای اساسی آن مثل بازاریابی صورت گرفت كه اكثراً خیالی بیش نبود اما تدریجاً با گذشت زمان و انجام تحقیقات مختلف در این زمینه، توانائیها و مزایای اینترنت به طور واقع بینانه ای موردشناسایی قرار گرفت.        

ابزار عمده رسیدن به اهداف بازاریابی ارتباطات است و اینترنت جدیدترین و موثرتـــــرین وسیله ارتباطی است. درنتیجه بی شك اینترنت تاثیرات عمیقی بر نحوه انجام بازاریابی داشته و درحقیقت بازاریابی اینترنتی تغییرات عمده ای نسبت به بازاریابی سنتی پیدا كـــــرده است. البته باید توجه داشت كه تئوری های موجود در بازاریابی قابلیت كاربری در اینترنت را نیز دارا هستند چرا كه نیازها و خواسته های اساسی بشر تغییر نكرده است و تنها چگونگی تامین آنها متفاوت گشته است. لذا تنها تكنیك های بازاریابی و چگونگی بكارگیری آنها ممكن است دچار تغییر شده باشد (CHAFFEY ET AL, ۲۰۰۰). بنابراین، هنوز هم مفهــوم اساسی بازاریابی آنگونه كه كاتلر می گوید یعنی ارضای نیازها و خواسته های مشتریان، در عصر اینترنت نیز مصداق دارد اما مطمئناً روشهایی كه برای شناخت و برآوردن این نیازها و خواسته ها به كار می رود دچار تغییر گشته است. كمااینكه طی سالیان گذشته تكنولوژی های یگری مثل رادیو و تلویزیون نیز تحولاتی را در نحوه انجام بازاریابی به وجود آورده اند.

 

اینترنت نیز به دلیل بعضی از ویژگیهای خاص خود تغییرات اساسی را در بازاریابی سنتی به وجود آورده است. این تغییرات توسط محققان مختلف موردبررسی قرار گرفته است: تغییر جریان اطلاعاتی یك طرفه بین شركت با مشتریان در بازاریابی سنتی به جریان اطلاعاتی دوطرفه (BLATTBERG ET AL, ۱۹۹۴) در بازاریابی اینترنتی، تغییر ازبازاریابی انبوه به بازاریابی فردی (MARTIN, ۱۹۹۶)، تغییر از مفهوم بخش بندی بازار در بازاریابی سنتی به مفهوم جامعه سازی در بازاریابی اینترنتی& &(ARMSTRONG AND HAGEL,۱۹۹۶)،تغییر تفكر مشتری به عنوان بازار هدف به تفكر مشتری به عنوان شریك تجاری (MCKENNA) . شكل شماره یك نشان دهنده تغییرات ایجاد شده در بازاریابی درنتیجه بكارگیری اینترنت است. از مهمترین تغییرات ایجاد شده در بازاریابی سنتی كه در اثر اینترنت به وجود آمده، تغییر مدل بازاریابی یك به چند (ONE TO MANY MODEL) به مدل چند به چند (MANY TOMANY MODEL) است (HOFFMAN AND NOVAK, ۱۹۹۶). به دلیل اهمیت این تغییر در فرایند بازاریابی آن را به طور جداگانه در قسمت بعد موردبحث قرار می دهیم.

 

● مدل چندبه چند در بازاریابی اینترنتی

 

هافمن و نواك (۱۹۹۶)معتقد هستند كه اینترنت باعث شده تا ارتباطات بازاریابی سنتی كه به صورت یك به چند بود به صورت چند به چند دربیاید. در مدل یك به چند، شركت پیامی را از طریق یك وسیله ارتباطی یا یك رسانه به مشتریان متعدد ارسال می كند. در این نوع ارتباط مصرف كنندگان قادر به برقراری ارتباطات پویا با شركت نبودند و صرفاً به صورت شنونده عمل می كردند. مدل سنتی یك به چند باعث می شد كه مشتریان در معرض بمباران پیامهای تبلیغاتی شركت ازطریق رسانه هایی مثل تلویزیون، رادیو، روزنامه، مجله،... قرار بگیرند، درحالی كه نمی توانستند به صورت فعال با شركت ارتباط برقرار كرده و بر آن پیامها تاثیر بگذارند. مدل سنتی ارتباطات بازاریابی در شكل شماره دو ترسیم شده است. این مدل دارای سه ویژگی زیر است:

 

۱ وسیله ارتباطی یا رسانه فقط به عنوان كانال انتقال پیام یا مضمون از شركت به مصرف كننده عمل می كند؛

 

۲ مصرف كنندگان به معنای واقعی كلمه فقط شنونده هستند و فـــرض می شود كه ازنظر ذائقه هایشان درمورد اطلاعات منتقل شده، همگن و متجانس هستند؛

 

۳ هیچ تعاملی بین مصرف كنندگان و شركت وجود ندارد.

 

با ظهور اینترنت و بكارگیری آن در ارتباطات بازاریابی، مدل سنتی یك به چند به مدل جدید چند به چند تغییر پیدا كرد. دراین مدل شركتها و مصرف كنندگان متعدد با استفاده از یك رسانه كه همان اینترنت است با هم ارتباط دارند و به دلیل توانایی خاص این رسانه كه امكان برقراری ارتباط همزمان شركتهای متعدد را با خود و یا با مصرف كنندگان متعدد می دهد طرفهــــای شركت كننده در ارتباط می تواند با یكدیگرتعامل داشته و برهم اثر بگذارند. این مدل نوین دارای ویژگیهای زیر است:

 

▪ مشتریان می توانند با یكدیگر و با رسانه تعامل داشته باشند؛

 

▪ شركتها می توانند ازطریق رسانه مضمون و پیامی را فرستاده و به تعامل یكدیگر بپردازند؛

 

▪ مشتریان و شركتها می توانند با هم تعامل داشته باشند؛

 

▪ مشتریان می توانند خود، پیامها و مضامین تجاری را به رسانه منتقل كنند. بدین ترتیب مدل جدیدی از ارتباطات پیش روی بازاریابان قرار دارد كه باید با بكارگیری محاسن آن و درصورت وجود ازبین بردن معایب آن، درجهت برآوردن نیازهای مشتریان و رسیدن به اهداف سازمانی قدم بردارند. اگرچه بازاریابی اینترنتی در چند سال اخیر رونق بسیاری یافته است اما اكثر شركتها عمدتاً از آن برای ترفیع و تبلیغ استفاده كرده اند.

 

تنها تعداد محدودی از این شركتها به طور كامل از پتانسیل بازاریابی اینترنتی بهره گرفته اند (KIANG AND CHI, ۲۰۰۱). شاید یكی از علل عدم بكارگیری كامل بازاریابی مبتنی بر اینترنت عدم شناخت نسبت به مزایای بالقوه آن است.

 

● مزایای بازاریابی اینترنتی

 

گرچه در ابتدای تجاری شدن اینترنت ابزارهای زیادی درمورد توانایی آن برای تحول تجارت و فعالیتهای اساسی آن مثل بازاریابی صورت گرفت كه اكثراً خیالی بیش نبود اما تدریجاً با گذشت زمان و انجام تحقیقات مختلف در این زمینه، توانائیها و مزایای اینترنت به طور واقع بینانه ای موردشناسایی قرار گرفت. مزایای بازاریابی اینترنتی توسط محققــان مختلف موردبررسی قرار گرفته و طبقه بندی شده است. یكی از این طبقه بندیها مربوط به كیانگ و چی (۲۰۰۱) است. آنها مزایای بازاریابی را در سه بعد موردبررسی قرار داده اند:

 

الف) بعد ارتباطاتی _(تبادل اطلاعات میان خریــداران و فروشندگان): اینترنت وسیله ای بی نهایت موثر برای دسترسی به، سازماندهی و تبادل اطلاعات است. خصوصیات منحصر به فرد اینترنت كه مربوط به بعد ارتباطی هستند عبارتند:

 

▪ توانایی در نگهداری حجم وسیعی از اطلاعات كه بتوان آنها را با هزینه های پایین، از هر كجای جهان و توسط هر كسی از طریق شبكه جستجو كرده و یا منتشر ساخت؛

 

▪ تعامل پذیری و توانایی در ارائه اطلاعات همزمان؛

 

ارائه تجارب ادراكی كه بسیار بیشتر از تجارب ادراكی حاصل از رسانه های كاغذی است.

 

اینترنت می تواند اطلاعات موردنیاز مشتری را به صورت همزمان و به محض درخواست، به صورت ۲۴ ساعته و در هفت روز هفته، دردسترس او قرار دهد و این به معنی تعامل بیشتر، خدمات بهتــر و پاسخگویی سریع تر به مشتری است.

 

روشهای برقراری ارتباطات در اینترنت متفاوت بوده و از پست الكترونیكی و گروههای خبری تا اتاقهای گفتگو و غیره را شامل می شود. این روشها به بازاریابان امكان می دهند تا از نیازهای درحال تغییر مشتریان باخبر بوده و استراتژی های بازاریابی خود را با این تغییرات تطبیق دهند. همچنین استفاده از ارتباطات اینترنتی موجب صرفه جویی در هزینه های تلفن و فاكس می شود. یكی دیگر از مزایای استفاده از اینترنت امكان جمع آوری اطلاعات درمورد مشتریان ازطریق نظرسنجی های برخط است.

 

شــــركتها با استفاده از ایــــــن اطلاعات می توانند تبلیغاتی متناسب با تك تك مشتریان ارائه كنند. این توانایی موجب تسهیل بازاریابی ارتباطی و اجرای برنامه های وفاداری می شود. عامل دیگری كه درمورد بعضی محصولات مزیت حساب می شود، عدم وجود تماس رودررو در ارتباطات اینترنتی است. این عدم تماس رودررو در خرید محصولاتی همانند دارو برای بیماریهای خاصی كه افراد از ذكر نام آنها خجالت می كشند یك مزیت مهم به شمار می رود.

 

ب) بعد مبادلاتی (فعالیتهای مربوط به فروش محصولات): اینترنت دسترسی تجارتها به دامنه وسیع تری از مشتریان بالقوه در سراسر جهان را فراهم ساخته است. این مزیت مخصوصاً برای تجارتهای كوچك دارای اهمیت است و آنان را در امر رقــــــابت باشركتهای بزرگتر یاری می رساند. اینترنت همچنین اداره فرایند مبادله را راحت تر كرده است، مخصوصاً در رابطه با پردازش سفارشات پیچیده، كه این امر موجب كاهش كارهای دفتری، افزایش كارایی و كاهش هزینه های مبادله می شود. سیستم های پرداخت برخط ضمن پایین آوردن هزینه پردازش مبادلات، امكان پرداختهای كم در ازای ارائه خدمات جزئی را فراهم می آورند.

 

درمورد مبادلات بنگاه به بنگاه كاهش زمان پردازش به معنای این است كه خریدار می تواند سطح موجودی انبار و همچنین سایر هزینه های سربار را پایین نگه دارد. اینترنت امكان تطبیق سریع با شرایط جدید بازار را فراهم آورده و به شركتها اجازه می دهد تا برنامه های ترفیعی مطابق با خصوصیات تك تك مشتریان طراحی كرده و قیمتهای قابل انعطافی را ارائه كنند. همچنین هزینه های پایین برای ورود و شروع بازاریابی اینترنتی یكی دیگر از مزایای اینترنت است.

 

                  

 

منابع ARMSTRONG, A. AND HAGEL, J.III (۱۹۹۶), “THE REAL VALUE OF ONLINE COMMUNITIES”, HARVARD BUSINESS REVIEW, MAY JUNE, PP.۱۳۴ ۱۴۱. BLATTBEG, R.C, GLAZER, R. AND LITTLE, J.D.C. (۱۹۹۴), “INTRODUCTION”, THE MARKETING INFORMATION REVOLUTION, HARVARD BUSINESS SCHOOL PRESS, CAMBRIDGE, P.۱. CHAFFEY, D. (۲۰۰۲), E BUSINESS AND E COMMERCE MANAGEMENT, PEARSON EDUCATION, HARLOW, P.۲۸۶. CHAFFEY, D. MAYER, R, JOHNSTON, K. AND ELLIS CHADWICK, F. (۲۰۰۰), INTERNET MARKETING: STRATEGY, IMPLEMENTATION AND PRACTICE, FINANCIAL TIMES PRENTICE HALL, HARLOW. HOFFMAN, D.L. AND NOVAK, T.P. (۱۹۹۶), “MARKETING IN HYPERMEDIA COMPUTERMEDIATED ENVIRONMENT: CONCEPTUAL FOUNDATIONS”, JOURNAL OF MARKETING, JULY, PP.۵۰ ۶۸. KIANG, M.Y. AND CHI, R.T. (۲۰۰۱), “A FRAMEWORK FOR ANALYZING THE POTENTIAL BENEFITS OF INTERNET MARKETING”, JOURNAL OF ELECTRONIC COMMERCE RESEARCH, NO.۴, PP.۱۵۷ ۱۶۳. KIANI, G.R. (۱۹۹۸), “MARKETING OPPORTUNITIES IN THE DIGITAL WORLD”, INTERNET RESEARCH: ELECTRONIC NETWORKING APPLICATIONS AND POLICY, NO.۲, PP.۱۸۵ ۱۹۴. KOTLER, P.(۱۹۸۹), PRINCIPLES OF MARKETING, PRENTICE HALL INTERNATIONAL, NEW JERSEY, P.۴. MARTIN, J. (۱۹۹۶), CYBERCORP: THE NEW BUSINESS REVOLUTION, AMACOM, AMERICAN MANAGEMENT ASSOCIATION. SPALTER, M. (۱۹۹۶), “,MAINTAINING A CUSTOMER FOCUS IN AN INTERACTIVE AGE?’, FROM BOOK: INTERACTIVE MARKETING: THE FUTURE PRESENT, EDITED BY FORREST, E. AND MIZERRSKI, R..

نظرات () تاریخ : چهارشنبه 13 آذر 1392 زمان : 8:57 بازدید : 26 نویسنده : مدیر
مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • موضوعات
 • بازاریابی و مدیریت بازار

 • اقتصاد

 • مدیریت

 • بازار پول و سرمایه

 • کسب و کار

 • محصولات

 • آمار سایت
 • کل مطالب : 276
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 1
 • آی پی امروز : 2
 • آی پی دیروز : 4
 • بازدید امروز : 25
 • باردید دیروز : 65
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 194
 • بازدید ماه : 341
 • بازدید سال : 4,109
 • بازدید کلی : 48,558

 • مرجع کد و ابزار وب

  ابزار ساخت کد پاپ آپ نيو تب